Talentspireordningen

Talentspireordningen er startet i skoleåret 2015/16. Ordningen skal sikre fødekæden til talentlinjen, som en slags forskole. Spireordningen er for elever, som er mellem 10 og 16 år på optagelsestidspunktet, men der kan dispenseres. 

Talentspireelever får udvidet undervisningstid. I stedet for de sædvanlige 25 minutters soloundervisning, får man 45 minutter pr. uge, så der bliver mere tid til fordybelse og mulighed for at arbejde målrettet mod optagelse på talentlinjen. Spireelever skal deltage på et sammenspilshold i musikskolen eller garden, og inviteres derudover til enkelte workshops sammen med talenteleverne Det forventes, at eleven viser motivation og engagement og forbereder sig grundigt hjemme.

Man kan være spireelev i 1 år, og det er musikskolens lærere, der indstiller elever til talentspireordningen - selvfølgeligt i samråd med elever og forældre. Skriftlig begrundet indstilling sendes til talentlinjekoordinator Dragana Budes på helhb@vejen.dk.
Der er en lille optagelsesprøve, hvor eleven skal spille eller synge et nummer efter eget valg, som giver et godt indtryk af elevens niveau og potentiale.

NB: Optagelsesprøverne 2023 ligger d. 26/5 2023. Tilmeldingsfrist 25/4.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator Dragana Budes på musikskolen@vejen.dk eller på tlf. 79965203

Pris: 5.121 kr. (Takster for 2023/24 - opkræves i 10 rater)