Musikskolens talentlinje 

Musikskolens talentlinie er et tilbud til elever med særligt talent og interesse for musik. Man kan gå på talentlinien i 3 år og for at komme ind, skal man til en optagelsesprøve. Målet med talentlinjeundervisnigen er, at eleverne bliver så dygtige på deres instrument, at de vil kunne bestå optagelsesprøven på Musikalsk Grundkursus (MGK) efter tre års undervisning. Talentlinjen henvender sig til elever, der er mellem 12 og 18 på optagelsestidspunktet, men der kan i enkelte tilfælde dispenseres.

 

Undervisningen

At være elev på Talentlinjen kræver både engagement, spilleglæde og modenhed. Eleverne skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet. Musikskolen forventer, at talentlinjeeleverne prioriterer undervisningen højt, og at de kommer velforberedte til undervisningen.

Talentlinjeelevernes uge ser sådan ud:

45 minutters soloundervisning (hovedfag)

25 minutters klaverundervisning (der vælges et andet bifag, hvis man har klaver som hovedfag)

45 minutters teori og hørelære

60 minutters sammenspil

Herudover forventes talentlinjens elever at deltage i workshops, koncerter og særlige arrangementer.

Yderligere beskrivelse af undervisningen: Soloundervisning, teori og hørelære, sammenspil, workshops. 

 

Afslutningskoncert 

Hvert skoleår afsluttes med en koncert, hvor talentlinjeeleverne viser, hvad de har lært i løbet af sæsonen. Efter koncerten evalueres elevernes præstationer mundtligt af en ekstern censor. Desuden modtager eleverne en skriftlig årsevaluering fra faglæreren. 

I 2023 ligger afslutningskoncerten fredag den 9/5 kl. 16.00 - 17.00.

 

Optagelsesprøven 

Hvis du ønsker søge ind på talentlinjen, skal du snakke det grundigt igennem med din lærer og dine forældre. 

Som elev på musikskolen skal du indstilles til optagelsesprøven af din musikskolelærer. 

Hvis du ikke er elev på musikskolen, er det dine forældre, der skal melde dig til optagelsesprøven.

Man søger ind på talentlinjen før sommerferien, og starter i august efter ferien.
 

NB: Optagelsesprøverne 2025 ligger fredag d. 25/4.  

 

Prøvens indhold:

Du skal synge eller spille et stykke/nummer efter eget valg. Det kan være rytmisk eller klassisk. Hvis du søger ind som rytmisk elev, er det en fordel, at du viser, at du kan improvisere. Man må meget gerne spille med en gruppe, så du viser, at du kan spille sammen med andre, men det er også helt ok at spille solo.

Desuden er der en lille prøve, hvor du skal synge eller spille en lettere prima vista opgave, kunne høre forskel på mol og dur akkorder, imitere rytmer (1-2 takters varighed) og eftersynge små fraser.

Der er et begrænset antal pladser på talentlinjen, og ved optagelsesprøven kan der tages hensyn til instrumentsammensætningen på årgangen.
 

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator Dragana Budes på drbu@vejen.dk.

 

Hvad koster det? 

Pris: 10 rater á 664,40 kr. = 6.644 kr. for hele sæson 2024/2025.

Deltagelse i de øvrige undervisningsaktiviteter sammenspil, hørelære osv. er gratis.


Mulighed for at søge støtte til betalingen:

Musikskolen samarbejder med støtteforeningen Broen, hvor der kan søges hel eller delvis støtte til betaling af undervisningen i Musikskolen.

Se: https://broen-danmark.dk/vejen/