Tilmelding, priser og regler


Den almindelige tilmelding til musikskolen foregår i foråret forud den næste sæson. Det er dog også muligt at tilmelde sig udenfor denne periode, men vær opmærksom på, at vi så kan have venteliste. Læs mere under fanen tilmelding.


Da vi kun har et begrænset antal ledige pladser i musikskolen hvert år, er der ingen garanti for optag, heller ikke selv om man har tilmeldt sig før tilmeldingsfristens udløb. Får man ikke en plads, tildeles man automatisk en plads på ventelisten. Nuværende og tidligere elever har fortrinsret, såfremt de er tilmeldt inden deadline.


Tjek ledige pladser her for at se, hvor du kan komme i gang med få undervisning lige nu. 


Hvis du har flere børn i musikskolen, vær da opmærksom på, at betalers/værges CPR-nummer skal være det samme ved alle tilmeldte børn, da I ellers ikke opnår søskenderabat.