Støtteforeninger

Pt. er der til Vejen Musikskole kun knyttet én lokal støtteforening, nemlig i Brørup. Alle kan blive medlem af støtteforeningen. Støtteforeningenerne har bl.a. til opgave at bistå den praktiske afvikling af arrangementer i musikskolen.

Støtteforeningen har derudover mulighed for at yde økonomisk bistand til musikskolens elever og lærere. Der kan eks. ansøges om økonomisk støtte til kurser, arrangementer og udlandsrejser o. lign. Ansøgning skal ske skriftligt, og behandles herefter på støtteforeningens møder.

Du kan blive medlem ved at kontakte én af de 4 lokale afdelinger:

Brørup:
Helle Hansen
Tlf: 7538 2999

Vejen: Mangler pt. en støtteforening

Rødding: Mangler pt. en støtteforening

Holsted: Mangler pt. en støtteforening