Vejledende anbefalinger i forbindelse med COVID-19

Vejledende anbefalinger elever, forældre og medarbejdere ved Vejen Musikskole

  • Bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom (feber, tør hoste, træthed, vejrtrækningsbesvær, eller åndenød, smerter eller trykkende fornemmelse i brystet).
  • Hvis læreren erfarer ovenstående symptomer, kan eleven hjemsendes.
  • Der skal så vidt muligt være en afstand på 1 meter mellem to personer.
  • For sang og scenekunst skal der være en afstand på 2 meter mellem to personer.
  • Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen.
  • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
  • Elever og lærere bør ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt.
  • Elever og lærer bruger egne instrumenter, når det er muligt.

 

Håndtering af coronaudbrud ved Vejen Musikskole

Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 25. august 2020 for skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge har vi udarbejdet følgende actioncard:

Retningslinjer
Der igangsættes konkret vurdering af hvem der er nære kontakter til den smittede. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere og elever som den syge har været i kontakt med. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang og kan først vende tilbage til undervisningen, når der foreligger et negativt testresultat og de ikke har symptomer på Covid-19.

Vi følger Sundhedsstyrelsens håndtering af smitteudbrud som er:

” Tilfælde med enkelte smittede i en gruppe, som har være meget eller tæt sammen, er ikke i sig selv nok til at udgøre et smitteudbrud. Der er først tale om et smitteudbrud, hvis flere børn eller medarbejdere, som ikke har været i nær kontakt, bliver smittet. Hvis der er et smitteudbrud, er Sundhedsstyrelsens råd, at man udvider kredsen, der skal hjemsendes og testes.

”Hvor mange, man skal sende hjem, afhænger af det konkrete tilfælde. Vi anbefaler ikke, at man fx lukker en hel skole eller institution, fordi enkelte børn eller medarbejdere er smittet, da smitten kan være sket andre steder. I materialet kan man finde information om, hvordan man nærmere afgrænser udbruddet” siger Dan Brun Petersen”  

Link: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

 

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter er:

• Personer, som bor sammen med en smittet person
• Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med
en smittet person
• Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet
person) f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde
m.v.)
• Personer, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter
i mere end 15 minutter til en smittet person (F.eks. samtale med
personen)
• Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient
med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskreven
måder.

 

Vejen Musikskole, 2. september 2020